صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در عراق- بصره

نام و نام خانوادگی : عبدالامیر ربیهاوی
تلفن : 009647710536749
نمابر: <#f:16/>
تلفن همراه: 00989166312203----009647710536749
آدرس:

بصره خیابان براضعیه جنب بیمارستان التعلیمی -کنسولگری ج.ا.ایران بصره -عراق

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: basra@tpo.ir
نشانی پایگاه اینترنتی:

http://basra.tpo.ir/

روزهای کاری: شنبه تاپنجشنبه
ساعت کاری : از ساعت 8 لغایت 16